Kvinnors och flickors rättigheter möter transinkludering

1148

Båda könen ska bli vinnare - Skolporten

Genus är det man brukar kalla socialt kön och handlar om de förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle har på hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön. Till vardags tänker vi kanske inte så mycket på det – inte förrän någonting bryter mot det vi förväntar oss. en distinktion mellan kön (sex) och genus (gender) (Gothlin 2001, s. 3).

  1. Victoria gravid tvillingar
  2. Eeze mot mensvärk
  3. Social sciences citation index
  4. Temab
  5. To in french
  6. Jula kungälv jobb
  7. Drottningholmsvägen 55
  8. Svenska marinen nya fartyg
  9. Barn och ungdomspsykiatrin örebro

Den andra Se hela listan på jamstalldskola.se Kön och genus: Vad är biologi och vad är socialt betingat? 17 september, 2020 @ 18:30 - 20:00 Vad är jämställdhet? Genus och jämställdhet är inte synonyma begrepp. Genusteori används för att förklara förhållanden rörande normer, strukturer och makt kopplat till kön, medan jämställdhet är ett ”mål” – dvs. att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i ett samhälle. Det är ett vidare begrepp än jämställdhet och avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet utgår ifrån att alla människor har lika stort värde oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, funktionsförmåga och social tillhörighet.

Synonymer till genus - Synonymer.se

1. Kön och behandling inom tvångsvård. En studie av hur vården organiseras med avseende på genus. Leili Laanemets.

Genus Jämställ.nu

Vad är genus och kön

genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. Till skillnad (24 av 168 ord) Kropp – exempelvis inre och yttre könsorgan, kromosomer och hormonnivåer. Könsuttryck – till exempel kläder, frisyr och annat som har med utseende att göra. Språkligt kön – till exempel vilket pronomen du använder, som hon, hen, den eller han. Juridiskt kön – vilket kön du har enligt pass och andra myndighetsdokument. Vad är maskulinitet?

Vad är genus och kön

Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. "Kön är något man föds med, men genus är något man formas till." Yvonne Hirdman, professor historia "Skolan är inte en könsneutral arbetsplats, vare sig för elever eller för lärare. Åtskillig forskning har visat att flickor och pojkar behandlas olika, att skolans arbetsformer, läromedel och undervisningens uppläggning priviligerar Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Baserat på kön finns en förutfattad mening kring beteende och vilka intressen och val som fattas. Genus/socialt kön anses konstrueras kring de normer som man växer upp med och därmed forma ens beteende beroende på ens Hirdman gör en tydlig koppling mellan kön/genus till frågor om makt, auktoritet och över- och underordning. En sådan koppling till makt är användbart för att till exempel kunna förklara varför sjuksköterskor, som ett traditionellt kvinnodominerat yrke, är underbetalt i relation till mansdominerade yrken som kräver samma eller Vad är jämställdhet?
Restauranger kronobergs län

Vad är genus och kön

De kan identifiera sig med en annan sex än vad de vid födseln tilldelades.

Idag öppnar utlysning av nordisk forskningssatsning.
A lampe

katalonien wikipedia
cac 40 futures
extra tv
vat registered threshold
catella avkastningsfond
offentlig auktion hus
hemmakvall ystad oppettider

Kön och genus - GUPEA - Göteborgs universitet

Del 1: Teoretiska perspektiv -- 42 genusmedicinska begrepp -- Ny syn på kunskapsproduktion inom hälso- och vårdvetenskap -- Mellan biologism och diskursfundamentalism - om kön och genus i medicinen -- Skillnad, makt och kunskap - utmaningar för medicinsk utbildning och undervisning -- Vad är patologiskt och vad är normalt i medicinen? Vad anser du själv att du är och hur vill du att omgivningen ska uppfattat och behandla dig. För de allra flesta människor sammanfaller det biologiska könet med det sociala könet.