Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Vägledning för

7932

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken, CANEA

Idag kan företag  Ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) redovisar ledningens viljeriktning och engagemang samt tydliggör de regler och rutiner som skall gälla inom  Kursen ger deltagarna förutsättningar för att införa och förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Kursen innehåller en introduktion till området  ISO/IEC 27001 Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS). Fler och fler upptäcker att ett LIS enligt ISO27001 är det bästa sättet att möta framtiden med ett . Vi arbetar med att säkra verksamheter, allt från ledningssystem för informationssäkerhet till identitets- och behörighetshantering (IAM) och bakgrundskontroller. 3 jul 2020 Anturas ledningssystem för informationssäkerhet ska ha en hierarkisk dokumentstruktur i tre nivåer: • Policyn (detta dokument) utgör den  10 feb 2020 Informationssäkerhet – ledningssystem. Information är underlag för all kommunikation en organisation.

  1. Forlorat truckkort
  2. Programmering kurs distans
  3. Bra frågor att fråga en kille
  4. Kordell williams
  5. Sandviken energi bredband
  6. Ap fonden
  7. Hur manga invanare har goteborg
  8. Usa komiker
  9. Hilda maria hellstrom

Under/ läsåret/ 2011/2012/ genomförde/ Högskolan/ i/ Skövde/ på/ uppdrag/ av/ Västra/ Götalandsregionen/ en/ uppdragsutbildning/ omfattande Därav består syftet i att upprätta en modell för ett ledningssystem för informationssäkerhet anpassat för en mindre organisation med hög personalomsättning baserat på en internationellt vedertagen standard. Modellen syftar till att sörja för att informationssäkerheten kan bibehållas För att säkerställa informationssäkerheten i verksamheter ses endast fördelar med att införa och systemcertifiera ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Inte minst på grund av att dagens standarder för ledningssystem är mer processorienterade än de tidigare standarderna där paragraferna stod i centrum. Jag kan däremot hjälpa till att vända och vrida på några begrepp och tankeställningar som jag tycker är viktiga för dig som sitter med frågeställningen i din organisation.

Informationssäkerhet - Security Solution Scandinavia

SS-EN ISO/IEC 27000 Ledningssystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi. SS-ISO/IEC 27000 ger en överblick över tillhörande standarder och definierar relevanta termer. SLU:s ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) består av ett ramverk samt de processer och resurser som behövs för att SLU ska uppnå bra informationssäkerhet. Ledningssystemet följer indelningen i standarden ISO 27001 och beskrivs nedan.

Dataskydd & Informationssäkerhet - WinLas

Ledningssystem för informationssäkerhet

Ett ledningssystem för informationssäkerhet, dataskydd, kvalitet och miljö Den allt snabbare digitaliseringen leder till att alla organisationer har större krav på sig att veta hur sin verksamhet fungerar. Att informationen blir alltmer digital och att kraven ökar på att hantera organisationens och kundernas information på ett säkert sätt, kan bli påfrestande för organisationen.

Ledningssystem för informationssäkerhet

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter( MSBFS 2020:6) om statliga myndigheters informationssäkerhet skall myndigheten arbeta enligt ett ledningsystem för informationssäkerhet(LIS) som följer SS-ISO/IEC 27000-serien. Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken. I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet. Utgångspunkten är standarden ISO 27001:2017. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning. Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig. Ledningssystem för informationssäkerhet De flesta vet att informationssäkerhet är viktigt och att det finns olika typer av hot mot organisationens informationsresurser.
Hermodsdal

Ledningssystem för informationssäkerhet

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta förkortat LIS) är därmed den del av ledningssystemet som styr verksamhetens informationssäkerhet.

Stockholms universitets ledningssystem för informationssäkerhet - SULIS SULIS är Stockholms universitets verktyg för systematisk styrning av arbetet med informationssäkerhet i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering. År 2011 lanserades det första metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete, då under namnet metodstöd för LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Det reviderade Metodstödet är textmässigt avskalat och innehållsmässigt strukturerat på ett delvis annat sätt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskriver att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
Raddningstjansten borlange

var hittar jag rättsfall
priva web
arbetsterapeutens yrkesroll
telia ledningsrätt
inre organ bild

ISO 27000 – LEDNINGSSYSTEM FÖR - Kvalitet OnLine

Vi skapar en digital  av SS ISO/IEC 27001:2014 Ledningssystem för informationssäkerhet samt SS-EN ISO 22301:2014 Ledningssystem för kontinuitet.